Bővül a Congregatio Jesu Közép-Európai Tartománya

A magyar nővérek csatlakoznak a MEP-hez – 2017. szeptember 2-án Budapesten kerül sor az ünnepi eseményre

München-Pasing/Budapest. 2017. szeptember 2-án ünneplik a Congregatio Jesu (CJ) nővérei két tartomány integrációját: Ezen a napon a magyar nővéreket ünnepélyesen felveszik a CJ Közép-Európai Tartományába.

Hivatalosan már 2017. augusztus 1-én megtörtént az egyesülés. „Örülünk, hogy a jövőben még szorosabb lesz együttműködésünk“, nyilatkozta Sabine Adam CJ nővér, a Közép-Európai Tartomány tartományfőnöknője. Szeptember 2-án a MEP nővéreivel, valamint Jane Livesey CJ általános főnöknővel Budapestre érkeznek, hogy hivatalosan is megkezdjék közös munkájukat.

„Ezen a napon megbízást kap három delegáltunk, Veronica Fuhrmann CJ, Barnai Brigitta CJ és Kaszap Viktória CJ is, akik a többi nővérrel közösen azon fognak munkálkodni, hogy a két tartomány hivatalos, szervezeti integrációjából valódi egység jöjjön létre“- mondta Sabine Adam CJ nővér.

Ennek sikere érdekében a tartományfőnöknő szeretettel meghívta a magyar nővéreket: „Minden nővért meghívtunk Ausztriába és/vagy Németországba, hogy megismerjék tartományunkat és nővértársaikat. Szívesen látjuk őket Neuburg an der Donau-i lelkigyakorlatos házunkban, illetve valamennyi közösségünk házában, ha gyakorlaton vesznek részt vagy németül szeretnének tanulni.“

Sabine Adam CJ egyidejűleg őszinte köszönetét fejezte ki a magyar nővérek eddigi tartományfőnöknőjének: „Knáb Judit CJ hosszú ideig és nagyon jól vezette a magyar tartományt, nagy elköteleződéssel és személyes odaadással alakította a most létrejött integrációt. Nagyon örülök, hogy a hivatalos átadás útját vele együtt járhatom be.“

Szeptember végén Sabine Adam CJ, illetve az együttműködés összekötője, Veronica Fuhrmann CJ újra Magyarországra utazik, hogy minden nővérrel megbeszélést folytasson.

Háttér:

Ward Mária 1610-ben alapította meg a Congregatio Jesu szerzetesrendet. A rendnek világszerte több, mint 1.500 tagja van. A Congregatio Jesu Közép-Európai Tartományához taroznak a németnyelvű területek Hannover és Merano (Dél-Tirol) között, valamint Magyarország.

Magyarországon 1770-ben jött létre az első rendház, akkor, amikor Mária Terézia császárnő hívására nővérek érkeztek St. Pöltenből Budára. Ők gondozták Szent István ereklyéjét és egy iskolát is nyitottak. Néhány évvel később átköltöztek a Duna másik oldalára, Pestre, és majd 200 éven keresztül vezettek ott iskolát, tanárképző intézetet, kereskedelmi iskolát és kollégiumot. A kommunista uralom bezáratta az iskolákat, kisajátította a CJ házait és elüldözte a nővéreket. Néhányuknak azonban sikerült ott maradni, és ők a magyar „föld alatti egyházban“ hittant tanítottak, valamint szociális támogatást nyújtottak a rászorulóknak.

Ma újra van Ward Mária Iskola, illetve Budapest-Zugligetben egy idősotthon. Ezen kívül Egerben van magyar közösség, A nővérek tanárként dolgoznak, illetve a fiatalok lelki kísérésében, pasztorációs munkában vesznek részt.